Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İETT olarak, faaliyet göstermiş olduğumuz tüm alanlarda toplumun ihtiyaçlarına ve taleplerine karşı olan sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamak için küreselleşen dünyamızın ve 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap vermek doğrultusunda yolcularımızın, çalışanlarımızın, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla uyumlu bir işbirliği içerisinde insana ve doğaya fayda sağlamaya gönüllüyüz.


Kararlıyız;          

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standartları Rehberi’ni temel alarak, faaliyetlerimizi sahip olduğumuz misyon ve mükemmellik politikası çerçevesinde “önce insan” diyerek hareket etmeyi vazgeçilmez bir yönetim anlayışı olarak kabul ederiz. Köklü geçmişimizin ve kurumsal yapımızın bizlere  verdiği güç ve itibar  ile toplumun yararına  kalıcı, sürdürülebilir, şeffaf bir işleyişle çalışıyoruz.

Adiliz;       

İETT, hak ve hukuku gözeten tarafsızlığını muhafaza etme doğrultusunda; hizmetlerinde şeffaflığı esas alan, paydaşlar arasında adaletli olma ilkesini benimser.

Güveniriz ve Güveniliriz;           

Sorumluluklarımızın bilincinde, hizmet verdiğimiz kitlelere ve yaşadığımız çevreye olan duyarlılığımızla topluma örnek olmayı ve bunu ilkelerimizden taviz vermeden daha ileriye taşıyacağımıza eminiz.

Prensibimiz;         

İETT ailesi dün olduğu gibi yarın da sahip olduğu etik anlayış içerisinde, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ISO 26000 standardı ilkeleri doğrultusunda hesap verilebilir, saydam, ahlaki davranış içerisinde ve paydaşlarımızın çıkarlarına, yasal kurallara, uluslararası davranış normlarına ve insan haklarına saygılı bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar.