Etik Başvuru

Değerli yolcumuz,


Etik kural ihlalleri ile ilgili başvurular, 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' doğrultusunda ilgili disiplin kurulunda incelenerek; etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusunda karar verilmektedir. Uyarma, kınama vb. bir disiplin cezası verilmemektedir. Etik ihlal başvurusu yapmak istiyorsanız tıklayınız


Disiplin cezası gerektiren personel davranışları ve diğer şikayet, talep ve önerileriniz için tıklayınız