Çekim İzinleri


İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ile garajlarda yapılacak video ve fotoğraf çekimleri belli esaslara bağlanmıştır. 

Gerekli belge ve işlemler:

  • İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü`ne hitaben talep yazısı.
  • Yazıya ekli çekim senaryosu metni.
  • İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel-Beyoğlu adresinde, Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne (Genel Evrak) yapılan müracaatlar kurum tarafından işleme alınır, onayın ardından çekim ücreti ödenir.

Dikkat!


Kurumumuza ait alanlar (bina,garaj, amirlik, istasyon, durak, otobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel vb) yapılacak olan film ve fotoğraf çekimleri 3 ile 7 iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz yönde karara bağlandığından, talepte bulunacak kişi veya ajansların bu süreyi dikkate almaları önemle duyrulur.

Not:

1) Eğitim kurumlarında kayıtlı olup, film, video, fotoğraf çekim işleri için talepte bulunan öğrenciler yukarıdaki ücret tarifesine dahil değildir.
2) Yolcu Hizmetleri ve İletişim Daire Başkanlığı gelen talepleri senaryo açısından değerlendirmek ve ilgili Daireye göndermekle sorumludur.

3) Yukarıda belirtilen araç ve mekanlardan sorumlu Daireler çekim ve kiralama öncesi ücret tarifesinde belirtilen bedelleri ilgililerden tahsil edecektir.

4) İşletme şartları göz önünde bulundurularak idare araç ve mekan tahsis edip etmeme hakkına sahiptir.

5) Nostaljik Tramvay Etkinlik Paketi gün boyunca Nostaljik tramvaya ait araç ve duraklarda yapılacak etkinlikleri kapsar. 

6) Tünel Etkinlik Paketi gün boyunca Nostaljik tramvaya ait araç ve duraklarda yapılacak etkinlikleri kapsar.


    Detaylı bilgi Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden alınabilir.

    Tel: 0212 372 32 19


    Film / video / fotoğraf çekim istekleriyle ilgili standart form için tıklayın