İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt No: 2022/1502031
İşin Adı: Sultangazi Cebeci Garajı Yapımı İşi
İhale Tarihi: 02 Şubat 2023 11:00
Ayrıca detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhale Bilgileri

İşin Ad : Sultangazi Cebeci Garajı Yapımı İşi (2022/1502031)
İhale Usulü : Açık İhale Usulü (e-ihale)
İşin Miktarı : 1 Adet Yeni Garaj Yapımı
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü - 4. Kat İhale Salonu Arap Camii Mah. Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. Karaköy Gar Binası 34421 Beyoğlu / İstanbul
İhale Tarihi : 02 Şubat 2023 11:00
Geçici Teminat Bedeli : İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İhalenin Döküman Bedeli :