İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt No: 2022/789835
İşin Adı: 360 Adet 6V En Az 260 Ah (C20) Jel Akü Alımı
İhale Tarihi: 07 Eylül 2022 14:00
Ayrıca detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhale Bilgileri

İşin Ad : 360 Adet 6V En Az 260 Ah (C20) Jel Akü Alımı (2022/789835)
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İşin Miktarı : 360 Adet
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL, İhale Komisyonu Odası
İhale Tarihi : 07 Eylül 2022 14:00
Geçici Teminat Bedeli : İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İhalenin Döküman Bedeli :