İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt No: 2022/746569
İşin Adı: 9.870.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım Hizmeti
İhale Tarihi: 01 Eylül 2022 11:00
Ayrıca detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhale Bilgileri

İşin Ad : 9.870.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım Hizmeti (2022/746569)
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İşin Miktarı : 9.870.000 Kilometre
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL, İhale Komisyonu Odası
İhale Tarihi : 01 Eylül 2022 11:00
Geçici Teminat Bedeli : İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İhalenin Döküman Bedeli :