İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt No: 2022/685254
İşin Adı: 2 Kalem Akaryakıt (80.000.000 Litre Motorin ve 15.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Alımı
İhale Tarihi: 09 Ağustos 2022 14:00
Ayrıca detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhale Bilgileri

İşin Ad : 2 Kalem Akaryakıt (80.000.000 Litre Motorin ve 15.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Alımı (2022/685254)
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İşin Miktarı : 80.000.000 Litre Motorin ve 15.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL, İhale Komisyonu Odası
İhale Tarihi : 09 Ağustos 2022 14:00
Geçici Teminat Bedeli : İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İhalenin Döküman Bedeli :