İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt No: 2022/605074
İşin Adı: 2 kalem Bayram Çikolatası Alımı
İhale Tarihi: 24 Haziran 2022 11:00
Ayrıca detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhale Bilgileri

İşin Ad : 2 kalem Bayram Çikolatası Alımı (2022/605074)
İhale Usulü : Açık İhale usulü
İşin Miktarı : 2 Kalem
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL, İhale Komisyonu Odası
İhale Tarihi : 24 Haziran 2022 11:00
Geçici Teminat Bedeli : İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İhalenin Döküman Bedeli :