İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Bilgi İşlem Dairesi
İhale Kayıt No: 2022/587605
İşin Adı: Oracle Güncel Sürüm Kullanım Hakkı ve Lisans Bakımı Alımı
İhale Tarihi: 07 Temmuz 2022 14:30
Ayrıca detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhale Bilgileri

İşin Ad : Oracle Güncel Sürüm Kullanım Hakkı ve Lisans Bakımı Alımı (2022/587605)
İhale Usulü : Açık İhale-Mal Alımı
İşin Miktarı : 1 Kalem
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL, İhale Komisyonu Odası
İhale Tarihi : 07 Temmuz 2022 14:30
Geçici Teminat Bedeli : İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İhalenin Döküman Bedeli :