İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Strateji Geliştirme Dairesi
İhale Kayıt No: 2022/559126
İşin Adı: Şehir İçi Toplu Taşıma Sistem. Analizi ve Rapor. Hizmeti Alımı
İhale Tarihi: 30 Haziran 2022 14:30
Ayrıca detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhale Bilgileri

İşin Ad : Şehir İçi Toplu Taşıma Sistem. Analizi ve Rapor. Hizmeti Alımı (2022/559126)
İhale Usulü : Açık İhale-Hizmet Alımı
İşin Miktarı : 1 Adet
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL, İhale Komisyonu Odası
İhale Tarihi : 30 Haziran 2022 14:30
Geçici Teminat Bedeli : İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İhalenin Döküman Bedeli :