İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt No: 2022/517335
İşin Adı: 60 Adet Elektrikli (Minibüs) Araç Alımı
İhale Tarihi: 30 Haziran 2022 14:00
Ayrıca detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhale Bilgileri

İşin Ad : 60 Adet Elektrikli (Minibüs) Araç Alımı (2022/517335)
İhale Usulü : Açık İhale Usulü
İşin Miktarı : 60 Adet
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 3 ncü kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL
İhale Tarihi : 30 Haziran 2022 14:00
Geçici Teminat Bedeli : Teklif edilen bedelin % 3' ünden az olmamak üzere.
İhalenin Döküman Bedeli :