Ücret Yönetimi

Memur personel ücretleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan diğer mevzuatlara göre ücretler belirlenmektedir. Ayrıca, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun 32. maddesine göre Sosyal Denge Tazminatı ödenmektedir.


İşçi personelin özlük ve sosyal hakları 2 yılda bir toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmektedir.


Sözleşmeli personel ücretleri ise her yıl Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücretleri Genelgesi ile belirlenmektedir.