Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

(-1) (-1) İŞARETLİ SEFERLER İMES E KAPISI DURAĞINA GİRMEZ.

(-2) YENİ MAHALLEDEN GİDER

Ç İŞARETLİ SEFERLER ÇİFTEÇINARLAR'A GİDER

Notlar
Tüm Duraklar
Tüm Duraklar
HAT BİLGİSİ

Tek yön sefer süresi: 65 dk

Hat Tipi : NORMAL

Tarife Bilgisi : TEK BİLETLİ