Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

A İŞARETLİ SEFERLER ANADOLUHİSARI-GÖKSU YOLUİLE ÇALIŞIR.

Son Güncelleme Saati : 04.06.2023 05:44

Notlar
Tüm Duraklar
Tüm Duraklar
HAT BİLGİSİ

Tek yön sefer süresi: 62 dk

Hat Tipi : 2.BOĞAZGEÇ

Tarife Bilgisi : 2 BİLETLİ